De har fått 30 dager på seg til å svare på spørsmål om markedsføring knyttet til bærekraft og klima. Særlig gjelder dette påstander om såkalt klimakompensasjon.

Selskapene må frembringe vitenskapelig dokumentasjon på påstander om at forbrukere kan kompensere utslipp gjennom klimaprosjekter og «bærekraftig» drivstoff.

Vil gi grundig svar

SAS og Norwegian bekrefter til NTB at de er blant selskapene som må svare.

– Vi kommer nå til å gå gjennom innholdet i brevet og gi kommisjonen et grundig svar, skriver pressetalsperson Joachim Sponheim i SAS til NTB.

– Vi syns det er en god idé å ha en diskusjon rundt hvilke initiativer som har en effekt, og hvordan disse skal kommuniseres, skriver han.

Norwegians kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari opplyser at selskapet jobber med å sette seg inn i saksmaterialet og svare innen fristen.

Kritisk til klimakompensasjon

Både SAS og Norwegian markedsfører at de benytter seg av biodrivstoff, og SAS tilbyr sine kunder å betale ekstra for dette.

Det norske Forbrukertilsynet skriver følgende om klimakompensasjon:

– Med de ordningene for klimakompensasjon som finnes i dag, vil de fleste næringsdrivende ha problemer med å dokumentere slike påstander. Flyselskapene må nå klargjøre om de har slik dokumentasjon eller ikke, skriver Forbrukertilsynet.

Flyselskapene har heller ikke lov til å bruke begreper som «grønn», «bærekraftig» eller «ansvarlig» for eget forgodtbefinnende.

Forbrukertilsynet tar del i arbeidet sammen med EU-kommisjonen. Hvis selskapene ikke tar nødvendige grep for å holde seg innenfor lovverket, kan myndighetene ilegge sanksjoner.

KLM, Air France og Brussels Airlines er blant de andre selskapene som må svare EU.