Norges Bank understreker at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene.