Folk evakueres i båter etter flere jordras langs E39 i Jølster