Nav-skandalen: Statsministeren ber om EØS-undersøkelser i alle departementer