Sykehuset i Tromsø: En evakuering ville vært særdeles vanskelig