Regjeringen kan fire på kravene i forsvarsforhandlinger