Svinebonde i Østfold må i fengsel etter ulovlig kastrering og dårlig stell