Ansatte mer fornøyd enn studentene med undervisningen under pandemien