Koronakommisjonen kan få tilgang til taushetsbelagte opplysninger