Antall ledige og arbeidssøkere steg igjen i januar