Nav har avslått alle ikke-økonomiske krav etter trygdeskandalen