Det finnes ingenting som er en gratis lunsj, heter det. Heller ikke for reinsdyr som har forvillet seg over på russisk side av grense i Finnmark.

Hittil i år har russiske myndigheter krevd 50.000 kroner i erstatning for hvert av de 40 reinsdyrene som er blitt tatt for å ha beitet på russisk side av nasjonalparken i Pasvikdalen. Fremdeles er to dyr på vidvanke i området, så regningen kan stige ytterligere, opplyser Magnar Evertsen som er fagdirektør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

Nå oppgraderer imidlertid direktoratet gjerdet på en sju kilometer lang strekning mellom Storskog og Hamborgvatnet, skriver direktoratet i en pressemelding torsdag. Arbeidet skal være utført innen 1. oktober.

Norge har en 150 kilometer lang grense i Finnmark, og for å hindre reinsdyr å krysse grensen ble det allerede i 1954 satt opp et gjerde på strekningen. Men deler av grensehinderet har vært i dårlig forfatning, og mange dyr har sett snitt til å krysse over på russisk side for å beite i nasjonalparken der.

Trass i krigen i Ukraina og liten diplomatisk kontakt med Russland har det vært en positiv dialog med russiske myndigheter, som for første gang på flere år har tillatt Norge å hente de rømte dyrene tilbake. Det ble imidlertid ingen lykkelig slutt for reinsdyrene.

− Vi har mottatt et brev fra Mattilsynet om at tilbakeføring av rein til Norge ikke er tillatt i henhold til gjeldende rett. De 40 reinsdyrene ble alle slaktet, i frykt for at de skulle dra tilbake til Russland. Det er mulig Mattilsynet i fremtiden vil kreve at dyrene i tillegg skal destrueres, sier Evertsen.