Kommunene på Sør- og Vestlandet får 400 millioner kroner ekstra til vedlikehold av bygg og anlegg, for å bekjempe ledigheten.

– Det vil bety forskjellen mellom ledighet og jobb for mange i regionen, sier leder Hans Olav Syversen (KrF) i finanskomiteen.

– Ekstraordinært vedlikehold i kommunene virker raskt, gir sysselsetting i privat sektor og sparer oss for utgifter i fremtiden. Det hindrer ikke nødvendig omstilling og det kan reverseres raskt, når økonomien går bedre. Derfor mener KrF at denne satsingen – rettet mot kommuner på Sør- og Vestlandet med høy ledighet – er riktig medisin. Det var også erfaringen fra finanskrisen, sier Syversen.

Flere studieplasser

Dessuten er det avgjørende for kampen mot ungdomsledigheten at vi har blitt enige om økt lærlingtilskudd og flere studieplasser, mener Syversen.

I alt 400 nye studieplasser skal etableres.

– Vi har fått gjennomslag for å øke lærlingtilskuddet ytterligere med 2.500 kroner per kontrakt, slik at unge med yrkesfag lettere kan komme inn i arbeidslivet. Vi er også glade for at de fire partiene er enige om å etablere 200 studieplasser på Sør- og Vestlandet og 200 studieplasser innen IKT og helsefag, sier han.

Timelangt møte

Etter et knapt timelangt møte mandag ettermiddag kom forhandlerne fra henholdsvis Høyre, Frp, Venstre og KrF ut og fortalte at de var enige om ny revidert budsjettavtale.

Deretter hastet de videre til sine respektive stortingsgrupper for å få godkjenning av avtalen, men dette er bare som formalia å regne.

Forhandlinger i helgen

Forhandlingene om revidert budsjett mellom regjeringen og støttepartiene startet sist mandag og har pågått gjennom hele helgen. Partene rakk sin selvpålagte frist klokken 15.30 med god margin i år, under tidligere forhandlinger har de fire ofte holdt på lenge på overtid.

Flere tiltak mot arbeidsledigheten har vært den dominerende saken i forhandlingene.