Elgkalven ble påkjørt og lå i flere timer med brukne bein - bilføreren meldte ikke fra