Den rettsmedisinske kommisjon vil ha tilleggserklæring