Hevingen av beredskap skjer også på grunn av et høyt antall utskrivingsklare pasienter, skriver Adresseavisen.

Sykehuset har betydelige kapasitetsutfordringer, står det i en pressemelding.

– Dette er en svært krevende situasjon ved inngangen til sommerferien. Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter, medfører det at sengepostene er fulle, og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket, blir værende der for lenge, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

– Vi er dessverre nødt til å utsette planlagte operasjoner og innleggelser som, etter en medisinsk faglig vurdering, kan vente. Dette er en fortvilet situasjon for pasienter som blir berørt, sier hun videre.

De som omfattes av dette, vil få beskjed, opplyser sykehuset.

Sykehuset har for tiden mellom 20 og 30 koronapasienter innlagt og tar i tillegg hånd om pasienter fra Ukraina.