Hopp i tallet på personer som får første vaksinedose