115.000 frukttrær i Vestfold og Telemark har fått frostskader