45 prosent av koronapositive var født i utlandet eller har utenlandske foreldre