Frp vil sidestille eie og leasing i kompensasjonsordningen