Laila Anita Bertheussen har fått forlenget ankefristen – påtalemyndigheten anker ikke