Rettsekspert: – Høyesterett kan ikke og bør ikke behandle Hemsedal-saken