Koronasmittede kan være med på fødsel og besøke alvorlig syke