– Øvelser er et viktig virkemiddel for å øke samfunnets evne til å håndtere kriser og styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

– Jeg har derfor gleden av å annonsere at regjeringen har besluttet at vi neste år skal ha en ny nasjonal øvelse for digital sikkerhet, legger hun til.

Sist Norge hadde planlagt en slik øvelse var i 2021 og denne ble kraftig nedskalert på grunn av pandemien.

Mehl besøkte onsdag øvelsen Locked Shields, som er en av verdens største øvelser innen cybersikkerhet. Øvelsen innebærer både sivilt-militært, offentlig-privat og internasjonalt samarbeid og holder til på Jørstadmoen like nord for Lillehammer.

På øvelsen trener noen av Norges fremste cybereksperter sammen hvert eneste år.