– Jeg har satt stor pris på å jobbe med de viktige oppgavene og ansvaret Statnett har, og alle de dyktige medarbeiderne i Statnett, men nå er tiden inne for meg å ta fatt på nye utfordringer, sier Tonne.

Det er Statnett selv som varsler om avgangen på sine nettsider.

Tonne, som har sittet som konsernsjef siden 2021, varslet torsdag styret om at hun ønsker å fratre sin stilling så fort en etterfølger er på plass.

– Hilde har gjort en stor jobb for Statnett og med å forberede Norge og det norske kraftsystemet på den omstillingen som skal til for å møte klimautfordringene og for å sikre kraft til fremtidens industri, sier styreleder Nils Kristian Nakstad.