23-åringen sa i VG denne uken at han og to kompiser ble tatt av politiet for oppbevaring av cirka 100 gram marihuana mandag 19. februar 2018.

Velle, som fylte 18 den 22. november samme år, ble året etter dømt til 30 dagers betinget fengsel siden han var mindreårig og siden det hadde gått så lang tid.

skriver Velle at dette skjedde ett år senere og at politiet trolig har gjort en feil.

– I rettsdokumentene står det at jeg og mine kompiser ble tatt i 2018, men jeg har etter å ha gått igjennom sakspapirene for første gang sett en annen dato, nøyaktig ett år senere i 2019. Det vesentlige med det er at jeg ikke var 17 år og noen uker, men 18 år og noen uker og dermed nettopp blitt myndig.

– Jeg ser nå at det sannsynligvis har blitt gjort en feil fra politiet i etterforskningen, og det syns jeg bør bli kjent når jeg nå forsøker å være så åpen som mulig.

Politiet beklager at de har gjort en feil i saken.

– Da anmeldelsen mot Velle ble opprettet, ble det registrert galt årstall for gjerningstidspunktet. Dette fikk følgefeil gjennom hele saken, og helt fram til dommen. Det er sterkt beklagelig at det har skjedd, sier avsnittssleder Kjersti Lauvsnes i enhet Vest Sandvika til Dagbladet.

Han understreker at det ikke vil få noen konsekvenser ettersom dommen er rettskraftig,