Det er ventet at skattedebatten blir et av stridsspørsmålene når partiet samles til landsmøte på Fornebu denne helgen.

De to nestlederne står på hver sin side i spørsmålet om det vil være et godt grep å redusere formuesskatten.

– Ja, der er Ingrid og jeg uenige, erkjenner nestleder Lan Marie Berg, og nikker til Ingrid Liland.

Sammen med partileder Arild Hermstad la de mandag fram de viktigste temaene som landsmøtet skal ta stilling til.

Erstattes av arveavgift, eiendomsskatt og selskapsskatt

På bordet ligger forslag til skattereform. Formuesskatten reduseres og byttes ut med å gjeninnføre arveavgift, få på plass en nasjonal eiendomsskatt og øke selskapsskatt.

Liland mener dette vil bidra til en mer omfordelende og næringsvennlig innretning i skattepolitikken. Det må til om næringslivet skal få fart på det grønne skiftet, argumenterer hun.

– Ikke bare for å avløse oljenæringen, men for å kunne levere klima- og naturløsninger i mange tiår framover, sier hun.

Skattereformen har en rekke elementer, og hvordan forslaget endelig vil se ut, er ikke klart. Men målet er ikke å endre det totale skattetrykket, ifølge partiledelsen. Hensikten er ikke å innføre økte skatter på toppen samtidig som man beholder formuesskatten.

– Sikrer fordeling av skattebyrden

Lan Marie Berg var blant mindretallet som tok dissens da forslaget ble behandlet i landsstyret.

Formuesskatten bør beholdes fordi den sikrer bred fordeling av skattebyrden og hindrer at det blir flere nullskattytere, mener hun.

– Det er den eneste måten å skattlegge noen av de rikeste formuene i Norge. Og å øke selskapsskatten er dårligere for næringslivet, legger hun til.

Partileder Arild Hermstad støttet i utgangspunktet flertallets innstilling, men sier han kommer til å følge debatten i helgen.

– Det er viktig å ha en helhet som er troverdig. Det er ganske mye vi har lyst til å finansiere, så å kutte i skattene uten å ha gode erstatninger – dit vil jeg ikke gå, sier han

Skattefradrag til leieboere

Skattefradrag for bolig står også på MDGs liste. Også de som leier bolig, får trekke fra utgifter på skatten, lyder forslaget. De går inn for et fradrag for inntil 15.000 kroner i måneden, noe som kan gi leieboere inntil 3600 kroner mer å rutte med hver måned.

Bakgrunnen er at systemet i dag er i boligeiernes favør og en av de største driverne for sosial ulikhet, beskriver forslaget.

Hermstad vedgår at det er et dilemma om skattefradrag kan bidra til at leieprisene øker ytterligere.

– Men leiemarkedet er ikke et monopol. Det er ikke utleierne som kan bestemme hva de skal ha, man må sørge for at det er en konkurranse i markedet, sier han.

Skyver på sluttdato for oljen

Strategi for å fase ut olje og gass er et annet av diskusjonstemaene. Et flertall foreslår å utsette avviklingen fra 2035 til 2040.

Årsaken er at det har tatt så lang tid å komme i gang med omleggingen at MDG ikke ser det som mulig å nå målet innen ti år.

– Jeg tenker 2040 er det mest logiske tidspunktet fordi det gir oss forutsigbarhet og tid til å gjøre det uten at det blir for kostbart. Det er også forenlig med at Norge klarer sine klimaforpliktelser, sier Hermstad.

For fire år siden satte partiet året 2035 som mål for å avvikle petroleumsnæringen.

– Dessverre har regjeringen forsterket satsingen på olje og gass i tiden som har gått, sier MDG-lederen.

Det ligger an til debatt som sluttdato når landsmøtet samles. Det blir rart om partiet skal gå inn for omstilling av oljenæringen fem år senere enn det gjorde i 2021, skriver mindretallet i sin dissens.

– Nå haster det mer enn noensinne å kutte utslipp også i Norge. Det er også viktig å slutte med oljeproduksjon fordi det vil senke tilbudet og derfor etterspørselen globalt, skriver Oda Sofie Pettersen og Thor Haakon Bakke fra sentralstyret, samt Mari Henrikke Haga fra MDG Agder.

Sekstimersdag og flatehogst

Til sammen åtte resolusjoner med flere delforslag står på dagsorden denne helgen. Blant annet foreslås det:

* Gi småbarnsforeldre «hentefri» slik at det blir lettere å hente barn i barnehagen. Rett til å gå ned til 90 prosents stilling hvis man har barn under seks år.

* Prøveprosjekt med firedagersuke eller sekstimersdag for offentlige ansatte og for ansatte i barnehager og på sykehjem.

* Stopp hverdagskriminalitet mot naturen – blant annet ved å avdekke ulovlige tiltak i strandsonen avdekkes og straffes.

* Forbud mot flatehogst i all primærskog.