– En ulv i kalvingsland er ikke i tråd med verken nasjonale eller regionale mål om en todelt målsetting som både ivaretar rovdyr og beitedyr, heter det i fellingstillatelsen fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, skriver NRK.

Gjennom vinteren har det vært flere skader fra ulv i området, og 44 reinsdyr skal ha blitt drept av ulv så langt.

Tillatelsen, som omfatter én ulv i et avgrenset område i Sør-Varanger kommune, er gitt til Sør-Varanger skadefellingslag og varer fram til 21. mai.