Statsadvokaten avgjør om det blir tiltale etter isbjørnfelling