Folkehelseinstituttet advarer flypassasjerer etter meslingsmitte