Støre: Tydelig at Russland møter betydelig motstand