109 er innlagt på intensivavdeling, som er tre flere enn søndag. Til sammen 62 pasienter får respiratorbehandling. Det er fire flere enn dagen før, opplyser Helsedirektoratet.

Også søndag var det rekord da 331 koronapasienter var innlagt på sykehus.

Før dette var forrige rekord 1. april 2020. Da var det 325 innlagte pasienter.

Flest innlagte i Helse sør-øst

248 av pasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, mens 24 pasienter er innlagt ved Helse nord. Både ved Helse Midt-Norge og Helse vest er det 43 innlagte koronapasienter.

83 av pasientene på intensivavdeling er innlagt ved Helse sør-øst, mens dette gjelder tolv ved Helse Midt-Norge. Ti intensivpasienter er innlagt ved Helse vest og fire ved Helse nord.

– Stadig mer alvorlig

Folkehelseinstituttet kom mandag med en ny risikovurdering hvor de betegner koronasituasjonen som stadig mer alvorlig.

– Omikronvarianten vil allerede i desember forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær, skriver FHI i risikovurderingen.

I en modellering av smittesituasjonen beregner FHI at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

Siden februar i fjor har 317.880 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser mandagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).