Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Lørdagens snittpris per kWh er 4,4 øre lavere enn fredag og 1,01 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele oktober endte på 13,9 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen lørdag på 18,2 øre per kWh er mellom klokken 1 og 2 på natten. Den er 0,4 øre lavere enn fredag og 1,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 34,6 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 4,4 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.