Hun betalte selv for livsforlengende kreftmedisin. Nå blir den gratis for brystkreftpasienter.