foto
Arman Vestad var kriminell og rusmisbruker.

Da Arman fortalte barna om sin kriminelle bakgrunn, hadde de to spørsmål. Ett hver