Regjeringskilder: Kommuner rundt Oslo kan plasseres i risikonivå 4 søndag