Festulykken: Lovisenberg-stiftelse eier grotteanlegg