Lakselus og rømt oppdrettsfisk truer fortsatt mest

foto