– Fram til nå kan alle knyttes til det pågående utbruddet i Europa, uansett om de er smittet innenlands eller utenlands, opplyser fungerende avdelingsdirektør Siri L. Feruglio for avdelingen for smittevern og beredskap i FHI til VG.

FHI venter at det vil forekomme enkelttilfeller eller små klynger av smitte.

De vanligste symptomene på apekopper er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse. De fleste blir friske uten behandling, og kun i sjeldne tilfeller ser man alvorlig sykdom eller dødsfall.

Det første menneskelige tilfellet av apekopper ble identifisert i Kongo allerede i 1970, og det har siden vært begrenset til områder i Sentral- og Vest-Afrika. Den siste tiden har det imidlertid spredt seg verden rundt i et raskt tempo.