Helsedirektoratet anbefaler full skjenkestopp nasjonalt

foto