Lørdagens snittpris per kWh er 14,3 øre lavere enn fredag og 64,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 62,1 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 19 og 20. Den er 5,9 øre lavere enn fredag og 51,2 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 98,7 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på -1,06 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.