Spotprisen i Sør-Norge var i mars nesten 40 prosent lavere enn samme måned i fjor. Dette er laveste pris for mars måned vi har sett på tre år, ifølge Fornybar Norges strømprisindeks.

I gjennomsnitt fikk folk en strømregning på mellom 2034 og 2183 kroner.

Strømprisene i Sør-Norge er på vei ned igjen etter den kraftige stigningen vi har opplevd de siste to årene. Prisene skjøt i været etter at Russland høsten 2021 strupte inn på gasseksporten til Europa.

Får mindre i strømstøtte

Selv om strømprisene har falt kraftig, vil vanlige folk få strømregninger som er på omtrent samme nivå som i fjor.

– Årsaken er at husholdningene nå får utbetalt mye mindre strømstøtte, skriver Fornybar Norge.

Mens strømstøtten i mars i fjor sto for et trekk på i snitt 730 kroner på strømregningen for folk i Sør-Norge, var summen på knapt 70 kroner i mars i år.

I Midt-Norge og Nord-Norge er strømprisene generelt lavere, og av den grunn utbetales det mindre strømstøtte. I Midt-Norge lå strømstøtten i snitt på 40 kroner i mars, mens i Nord-Norge ble det i snitt trukket fra 30 kroner på regningen.

Dyrere i nord

Nordlendingene har imidlertid fått høyere strømregninger i mars enn i februar. Årets gjennomsnittspris for mars er den høyeste som noen gang er registrert i prisområdet for Nord-Norge.

Årsaken er at det har vært lite nedbør, kaldt i været og at fyllingsgraden i nordnorske vannmagasin over lengre tid har ligget under normalen, ifølge Fornybar Norge.

– Det er også lite snø, så avhengig av nedbørsmengden kan situasjonen vedvare en stund til, heter det i oversikten.

Til tross for rekorden ligger prisene likevel lavest i Norge og i Norden.

Fornybar Norges strømprisindeks beregner den faktiske strømregningen, inkludert strømstøtte, nettleie og avgifter. Den tar også høyde for forskjellig snittforbruk i de ulike delene av landet.

Prisene spriker mindre

Utviklingen viser at prisforskjellene innad i Norge er redusert i vår.

– Det har ikke vært så små forskjeller mellom Sør- og Nord-Norge siden februar 2021, ifølge Fornybar Norge, med henvisning til prisområdene som dekker Sørlandet og Nord-Norge.

Samtidig bruker folk mindre strøm fordi det er varmere i været. Mars måned ble varmere og våtere enn normalt, når man ser landet under ett, ifølge Meteorologisk institutt.

Det var imidlertid store variasjoner. I Midt-Norge og Nord-Norge var det en uvanlig tørr mars, men på Østlandet og Sørlandet var det svært vått med dobbelt så mye nedbør som normalt flere steder.

I alle fem prisområder falt strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning fra februar til mars med mellom 7 og 13 prosent, ifølge tall fra Elhub.

Snittpris på 68 øre i sør og øst

Strømprisene var som følger i mars i de ulike strømsonene:

* Østlandet (NO1): Gjennomsnittlig spotpris på 68 øre/kWh. Svakt opp fra 67 øre k/Wh i februar i år, men lavere enn 113 øre/kWh i mars 2023. Strømregningen for snitthusholdning: 2070 kroner etter strømstøtte.

* Sørlandet og Sørvestlandet (NO2): Gjennomsnittlig spotpris på 68 øre/kWh. Svakt opp fra 67 øre/kWh i februar i år, men lavere enn 113 øre/kWh i mars 2023. Strømregning for snitthusholdning: 2180 kroner etter strømstøtte.

* Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge (NO3): Gjennomsnittlig spotpris på 61 øre/kWh. Oppgang fra 50 øre/kWh i februar i år, men litt lavere enn 64 øre/kWh i mars 2023. Strømregning for snitthusholdning: 2030 kroner etter strømstøtte.

* Nord-Norge (NO4): Gjennomsnittlig spotpris på 55 øre/kWh. Oppgang fra 41 øre/kWh i februar i år, og også opp fra snittprisen i mars i fjor på 49 øre/kWh. Strømregning for snitthusholdning: 2050 kroner etter strømstøtte.

* Midtre del av Vestlandet (NO5): Gjennomsnittlig spotpris på 69 øre/kWh. Svak oppgang fra 68 øre/kWh i februar i år, men lavere enn snittprisen 113 øre/kWh i mars 2023. Strømregning for snitthusholdning: 2120 kroner etter strømstøtte.