Om Miljøpartiet De Grønne (MDG) blir et parti som vil fjerne eller redusere formuesskatten, skal avgjøres på partiets landsmøte. Da skal delegatene stemme over programkomiteens forslag om å «redusere formuesskatten med sikte på å bevare norsk eierskap».

Nå har Fagforbundet og Naturvernforbundet gått sammen om å advare MDG mot å fjerne formuesskatten, skriver Klassekampen.

De er bekymret for at å fjerne eller redusere formuesskatten vil gjøre at kommunene mister viktige inntekter, som brukes på velferdstilbud, infrastruktur og utvikling av lokalsamfunn.

– Vi er bekymret for at man fjerner en skatt som legges på samfunnets rikeste og sender regningen til vanlige lønnsmottakere, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

I forslaget fra programkomiteen står det at lettelsene fra å redusere formuesskatten skal finansieres med å øke andre skatter: selskapsskatten, skatt på arv og skatt på eiendom.