Han sier det er viktig at Stortinget får behandlet stortingsmeldingen som handler om økt matsikkerhet og inntektsberegningen for landbruket. Men han ble møtt med massiv kritikk fra alle opposisjonspartiene for sin håndtering av meldingen, som skal tette inntektsgapet mellom bøndene og andre yrkesgrupper.

Etter at regjeringen gikk tilbake på sitt opprinnelige forslag om hvilket timetall som skal legges til grunn når man beregner bøndenes inntekt, trakk Høyre seg fra avtalen de har inngått med regjeringen.

Saksordfører for saken, Torgeir Fylkesnes (SV), mener regjeringen nå ikke har flertall for noe utover timetallet, som SV, MDG, Rødt og KrF gir sin støtte til. Fylkesnes spurte hva som da skal legges til grunn når regjeringen skal forhandle med bondeorganisasjonene.

– Vi kommer til å legge til grunn det som ligger i stortingsmeldingen, justert for det som får flertall i dag, sa Pollestad.

Det dreier seg om fire punkter som gjelder tallgrunnlaget som legges til grunn når bøndenes inntekter beregnes.