Direktoratet har kontrollert og analysert 44 sports- og fritidsprodukter. Det dreier seg om sportshansker, badesandaler, yogamatter, mobildeksler og lommebøker. Det var miljøgifter i 40 prosent av disse produktene og i 20 prosent var miljøgiftene over tillatt grenseverdi. Disse produktene skal være trukket fra markedet, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

- Bekymringsfullt

- Vi kontrollerer jevnlig at produkter på det norske markedet ikke inneholder farlige miljøgifter. Det er bekymringsfullt at populære produkter for sport og fritid inneholder for mye miljøgifter, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Direktoratet fant først og fremst stoffet ftalat-stoffet DEHP, som brukes til plastmykgjøring, og kortkjedete klorparafiner, som brukes som flammehemmere i plast, gummi og tekstiler, og som plastmykgjører.

Felles regelverk med EU

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU for disse stoffene. I tillegg har Norge også nasjonale forbud.

- Miljødirektoratet jobber for å redusere utslipp av miljøgifter i produkter, både under bruk og når det ender som avfall. Vi har regelmessige stikkprøvekontroller for å sjekke om produktene samsvarer med miljøkravene, både gjennom analyse og skriftlig dokumentasjon, sier Mathieu Veulemans.