Fosen-demonstrantene sperrer alle åtte inngangene til departementet

foto