Støre: En situasjon der Europa og USA må reagere – Norge slutter seg til dette