5 prosent av sykehjemsansatte i Oslo er uvaksinerte