Statoil flytter nordsjøarbeidere og innstiller helikoptertrafikk