Her har de løst fastlegekrisen med nordsjøturnus

foto